Available courses

Site news

การทดสอบปรับพื้นฐานความรู้สำหรับ นศ ใหม่ 2566 จำนวน 5 รายวิชา

by สำนักวิชาการ MCC -

ประกาศ เรื่อง การทดสอบปรับพื้นฐานความรู้สำหรับ นศ ใหม่ 2566 จำนวน 5 รายวิชา


นักศึกษาใหม่สามารถทำแบบทดสอบแต่ละวิชา ผ่านทางลิงค์ด้านล่างนี้รวมการแก้ไขปัญหาต่างๆ และการตั้งค่า

by mcc public -

รวมการแก้ไขปัญหาต่างๆ และการตั้งค่า

1.สำหรับผู้สอน ในการสร้างข้อสอบ ชนิดอัตนัย จำเป็นต้องตั้งค่าให้ถูกต้องดังวิธีการตามลิ้งด้านล่างนี้

เข้าเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษา และ Video ใช้งานเบื้องต้น

by mcc public -

ไทย http://1.179.197.125/course/view.php?id=217

คอม http://1.179.197.125/course/view.php?id=212

วิทย์ http://1.179.197.125/course/view.php?id=206


คณิต http://1.179.197.125/course/view.php?id=17

อังกฤษ http://1.179.197.125/course/view.php?id=137

=> Video การสมัครสมาชิก หากมี นศ ตกหล่น 
หรือเข้าระบบไม่ได้  ลิ้งนี้ครับ
=> Video การใช้งานสำหรับผู้เรียนเบื้องต้น
หากผู้สอนจะแนะนำ นศ.  หรือ นศ. ศึกษาด้วยตนเองได้ 
ดูวิธีตามลิ้งนี้ครับ


Older topics...